Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

Úvod / Proměny dokumentu

téma / editorial: Proměny dokumentu / Lukáš Skupa / 4. 10. 2014

Moderní studie o dokumentárním filmu směřují ke stále větší problematizaci dříve jednoduše chápané kategorie. Neplatí už legenda o Georgesovi Mélièsovi jako prvním autorovi fikčních filmů a o bratrech Lumiérech jako průkopnících filmového záznamu skutečnosti. Právě od této mylné podvojnosti, ustavené s využitím zakládajících osobností kinematografie, se odvíjela celá řada opozic, které sloužily i pro potřeby vymezení dokumentu: reálné versus smyšlené, objektivní versus subjektivní, poznání versus zábava, pravda versus manipulace atd. Náplň tématu „Proměny dokumentu“ může být dokladem toho, že podobně vyhraněné protiklady neexistují. Všechny následující texty sdílejí jeden důležitý postoj – totiž že dokumentární film se nerovná (pouze) zachycení reality a že odkrývání pravdy není vždy tou hlavní tvůrčí motivací. Jedná se o předpoklad natolik samozřejmý, že autoři článků se již soustřeďují přímo na to, jak konkrétní filmaři s realitou nakládají, jakou pravdu chtějí divákům ukazovat, jak je ovlivňuje proměňující se teoretické pozadí nebo jak moc jejich práci podmiňují produkční limity a nové technické možnosti, které zároveň narušují tradiční představy o obsahu pojmu dokumentární film. Sbližování dokumentu s kinematografií atrakcí řeší ve svém textu Matěj Nytra. Zabývá se tvorbou Sensory Ethnography Lab a především filmem Leviathan, jenž mimo jiné i zásluhou záznamové techniky ozvláštňuje realitu nebývalým způsobem. Důležitá role nové techniky je zřejmá také z článku Lucie Česálkové o webových dokumentech – například díky interaktivitě se v nich překrývají pozice diváka a hráče počítačových her. Další dvojice textů odhaluje, jak současní dokumentaristé ve svých dílech konstruují či transformují „reálný svět“. Janis Prášilů rozebírá některými obdivované, jinými odsuzované manipulativní postupy v tvorbě režiséra Michaela Moorea. Andrea Slováková pak navazuje typologií aktuálních experimentálních tendencí, jež vzývají klasické dokumentární principy z hlediska reprezentace, divácké recepce i vztahu k filmovému médiu. Součástí tématu jsou dále texty, věnující se jindy spíš okrajově reflektovaným fenoménům. Zuzana Pauková zhodnotila situaci u nás prakticky neznámého novozélandského dokumentu a Eva Chlumská se s vědomím proměn LGBT kritiky zaměřila na dokumentární zpracování historie queer filmových obrazů. Zabýváme-li se současnými dokumenty, nemůžeme vynechat ani českou produkci. Vybraných osobností jsme se zeptali na postavení dokumentu v kontextu domácí kinematografie a zjišťovali jsme i jejich názory na výrazné mezinárodní trendy. Mnohé z odpovědí jen potvrzují výše zmíněný předpoklad o rozostřování dříve jasně chápaných hranic a funkcí dokumentárního filmu.

Tento článek není k dispozici online. Můžete si jej přečíst v tištěném čísle Cinepuru.

Cinepur #95

Článek vyšel v časopise Cinepur #95, říjen 2014.

V tomto čísle mimo jiné najdete... Dotek zla (Jana Bébarová, mimo kino) • Letní filmová škola 2014 / Síla setrvačnosti (Antonín Tesař, report) • Ostře sledované vlaky / Vstříc umělecky ambicióznímu diváckému hitu (Jana Bébarová, kniha) • Úsvit planety opic / Evoluční slepá ulička (Jaromír Franta, kritika) • Novozélandský dokumentární film / Daleko od výsluní (Zuzana Pauková, téma) • Ona (Matěj Nytra, mimo kino) • a další.

Obsah čísla / Koupit

POSLEDNÍ ČÍSLO

Cinepur #148

#148

srpen 2023DALŠÍ ČLÁNKY


DALŠÍ Z RUBRIKY téma

True Crime / Úvod

Úvod k tématu Blízký východ

#142 Adaptace / Úvod k tématu

Extrémní kinematografie - úvod k tématu

Úvod do Wese Andersona

Současná česká animace po velkém nadechnutí

Úvod k tématu: Film a ekologie

Úvod k tématu: Česká detektivka


DALŠÍ Z RUBRIKY editorial

Editorial 146 / Výbuchy v českém filmu

Momentální fascinace a králičí nory / Editorial 145

Nejlepší letošní seriál a kouzlo redakčního brainstormingu

Kouzlo filmových manifestů / Editorial #142

Místo nekrologu EZ / Co taky neminout z nového čísla

Film jako písek na pláži / Editorial 139

Editorial 138

Editorial 137


POSLEDNÍ ČLÁNKY AUTORA

True Crime / Úvod

Úvod k tématu Blízký východ

#142 Adaptace / Úvod k tématu

Extrémní kinematografie - úvod k tématu

Úvod do Wese Andersona


RUBRIKY

anketa (33) / český film (119) / český talent (39) / cinepur choice (33) / editorial (122) / fenomén (84) / festival (124) / flashback (20) / fragment (18) / glosa (244) / kamera-pero (18) / kauza (1) / kniha (135) / kritika (1135) / mimo kino (195) / novinka (835) / pojem (36) / portrét (55) / profil (102) / reflexe (27) / report (152) / rozhovor (188) / scénář (4) / soundtrack (91) / téma (1048) / televize (141) / událost týdne (296) / videohra (86) / web (46) / zoom (175)