Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

Film a opera / Úvod k tématu

téma / Jan Kolář / 10. 9. 2012

Opera a film mohou vyhlížet jako absolutní antagonisté. Zatímco operní produkce se odehrávají ve velkolepých dokonale osvětlených sálech (aby se v nich mohli navzájem pozorovat lidé ve slavnostních róbách, jež je zaplňují), jsou filmům vyhrazeny ztěmnělé prostory minimalisticky pojatých interiérů, v nichž žádné nadbytečné dekorace nemají rozptylovat samotu jejich návštěvníků. Opera nese punc „velkého umění“ a jednotlivá představení jsou považována za jedinečné a výjimečné události, film coby mechanicky a libovolně recyklovatelný produkt přežívá v přízemních patrech pop-kultury. Nehledě na to, že milovníci oper a milovníci filmů sebou navzájem většinou nepokrytě pohrdají. Obě formy umění však pojí mnohem těsnější vazby, než by se na první pohled mohlo zdát. Průniky filmů a opery se pravidelně objevují v podstatě od počátků kinematografie. V určitých fázích těžil z operního prostředí film (například v dobách „němé“ kinematografie, kdy mělo renomé opery zvýšit reputaci filmu coby skutečného umění), v jiných opera z filmu. Od poloviny devadesátých let se díky inicitivě ředitele washingtonské a losangeleské opery Plácida Dominga (který byl sám hvězdou většiny operních filmů natočených v průběhu osmdesátých let) stalo pravidlem angažovat slavné filmaře k režírování oper (a přitáhnout tak na operní scény i diváky, kteří se opeře doposud vyhýbali). Vedle umělců jako Patrice Chéreau, Pascal Lepage a Franco Zeffirelli (či dříve Ingmar Bergman nebo Andrej Tarkovskij), kteří se rovnoměrně věnují jak operní, tak filmové režii, jsou dnes pod mnoha operními produkcemi podepsáni lidé jako Werner Herzog, Anthony Minghella, Baz Luhrman, William Friedkin, Ken Russell, Abbás Kiarostamí nebo Michael Haneke. Paralely mezi filmem a operou jsou však mnohem hlubší. Wagnerovský pojem Gesamtkunswerku má mimořádně blízko k ranně avantgardním teorií, jež o filmu referovaly jako o „7. umění“, jež v sobě syntetizuje všechny ostatní tradiční umělecké formy a posouvá je na kvalitativně vyšší úroveň; vývoj opery (byť přirozeně mnohem delší než vývoj kinematografie) zase vykazuje jisté shody s dějinami filmu. Posun od italské opery seria s oddělenými áriemi, které dostávají přednost před zápletkou nesenou recitativy, ke Gluckově a Wagnerově koncepci hudebního dramatu, v němž mají melodie, pěvecké výstupy i libreto jako celek sloužit k odvyprávění příběhu, se podobá (včetně hodnotících přívlastků) periodizaci filmu na ranou kinematografii atrakcí a narativní film, jejž „tvorbu primitivů“ na konci první dekády 20. století nahradil. Především však opera a film plní obdobnou roli mediátorů těch nejvelkolepějších audiovizuálních spektáklů své doby. Texty na následujících stránkách se pokoušejí na konkrétních příkladech některé z těchto vazeb, paralel i rozporů ilustrovat. Článek Kamily Dohnalové se věnuje stále populárnější praxi přenosů operních představení do kinosálů. Idea, s níž přišlo před šesti lety vedení newyorké Metropolitní opery (a na niž v současnosti navazují i další operní scény), rozkrývá nejen současné produkční pozadí operních inscenací a způsob jejich marketingu, ale poskytuje i důležité informace o dnešním postavení filmových projekcí a tradičních kinosálů, které v době čelí konkurenci ze strany stále širší nabídky digitálně šířených programů konzumovatelných v soukromí a hledají novou alternativní náplň. Jan Švábenický se ve svém příspěvku vrací do minulosti a ukazuje, že opery mnohdy ovlivňovaly i produkční mechanismy filmového průmyslu a na příkladu italských cine-oper z 50. let – doplněném exkluzivním rozhovorem s jedním z jejich čelných autorů Mariem Lanfranchim – dokumentuje, jakou roli sehrály operní filmy při konstituci populárních žánrů italského filmu (včetně spaghetti westernu a gialla). Závěrečné dva příspěvky pak neanalyzují, ale vzbuzují otázky: co o vztahu mezi filmem a operou vypovídá to, odstoupí-li tak „operně“ rozmáchlý režisér jako Lars von Trier od „práce svého života“ a vzdá se režie Prstenu Nibelungů ve Wagnerem navrženém Festspielhausu v Bayreuthu? Valkýro raď!

Tento článek není k dispozici online. Můžete si jej přečíst v tištěném čísle Cinepuru.

Cinepur #82

Článek vyšel v časopise Cinepur #82, červenec 2012.

V tomto čísle mimo jiné najdete... Je čas zahodit skepsi (Lukáš Gregor, glosa) • Jan Švankmajer a Přežít svůj život / Tvorba předního českého surrealisty na pozadí jeho posledního filmu (Jiří Neděla, fenomén) • Film a opera / Úvod k tématu (Jan Kolář, téma) • Westerny v opeře a divadlo v obýváku / Rozhovor s Mariem Lanfranchim (Jan Švábenický, téma) • Festival v Cannes (Jakub Felcman, report) • Rudolf Šmíd / Kronikář strašáků (Kamila Boháčková, český talent) • a další.

Obsah čísla / Koupit

POSLEDNÍ ČÍSLO

Cinepur #141

#141

květen 2022



DALŠÍ ČLÁNKY


DALŠÍ Z RUBRIKY téma

Úvod do Wese Andersona

Současná česká animace po velkém nadechnutí

Úvod k tématu: Film a ekologie

Úvod k tématu: Česká detektivka

Z bodu nula na západ od Bukurešti / Vznik a vývoj rumunské nové vlny

Úvod k tématu: David Fincher

Úvod k tématu: Fantasy

Úvod k tématu: Debut


POSLEDNÍ ČLÁNKY AUTORA

Šmíra a hra doopravdy / Benedetta

Od eschatologie k entropii / Last and First Men

Křivdy ke kávě / Pravda

Černá klišé, bílé zkazky / Bratrstvo pěti

Řeči, řeči, řeči / Kniha obrazů


RUBRIKY

anketa (31) / český film (116) / český talent (37) / cinepur choice (33) / editorial (116) / fenomén (83) / festival (113) / flashback (14) / fragment (18) / glosa (243) / kamera-pero (13) / kauza (1) / kniha (131) / kritika (1095) / mimo kino (190) / novinka (817) / pojem (36) / portrét (49) / profil (99) / reflexe (27) / report (146) / rozhovor (183) / scénář (4) / soundtrack (85) / téma (1013) / televize (130) / událost týdne (285) / videohra (81) / web (44) / zoom (171)